Thursday, June 26, 2008

జర్నలిస్టుల అరెస్టుని ఖండించండి

నువ్వనే దానితో నేనేకీభవించక పోవచ్చు కానీ నువ్వు మాట్లాడే హక్కుని మాత్రం నా తుదిశ్వాస అయినా పణంగా పెట్టి కాపాడుతా అన్నాడుట ప్రసిద్ధ ఫ్రెంచి రచయిత వోల్టేర్.

పత్రికలు మాట్లాడ లేక పోయినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యానికి (అదెంత నామమాత్రపుదైనా) కాలం చెల్లినట్లే.

ఆంధ్రజ్యోతి చేసింది సరియా కాదా, వాళ్ళ పంథాతో మనం ఏకీభవిస్తామా లేదా అన్నది పక్కన పెట్టండి.

సభ్య సమాజంలో ఇటువంటి దుశ్చర్యలు, దౌర్జన్య చర్యలు జరగడానికి వీల్లేదు. బాధ్యత గల పౌరులుగా మనవంతు పని చేద్దాం.

నా మాటలు సరైనవి అనిపిస్తే - ఇదిగో పిటిషన్ .. మీరూ సంతకం చెయ్యండి.

Wednesday, June 11, 2008

బత్తీబంద్ చర్చా నివేదిక - 3

నివేదిక మొదటి భాగం
నివేదిక రెండవ భాగం

పరుచూరి శ్రీనివాస్ (జెర్మనీ, ఇంగ్లండు):
SP, as he's generally known in this forum, has been living in Europe for a long time. Both as a policy matter and individual interest, he's been concerned with issues of environmental conservation, conscious living.నేను చదువుకుంది Plastics engineering, నేను నా ఉద్యోగంలో భాగంగా CO2 balancing/Life-cycle-analysis, sustainability ల మీద పని చేస్తాను. ప్లాస్టిక్ సంచులని శత్రువుల్లాగా చూడటం భావ్యం కాదు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు అనండి. గుడ్డసంచుల వాడకం గురించి (మా) జర్మన్ల గురించి నాలుగు ముక్కలకంటే ఎక్కువే నేర్చుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం రాస్తున్నది ఇంగ్లాండునుంచి. ఉదాహరణకి, నన్ను చూసినవాళ్ళకి నా చేతిలో గుడ్డసంచి లేకుండా తెలియను :-), అలాగని plastics వాడకంతో అంతా చెడు జరుగుతుందని చెప్పను. ఇప్పుడు అంతా CO2 balance గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి: ఉదాహరణకి ఒక కిలో బంగాళాదుంపలు ఉత్పత్తిలో వెలువడేది సుమారు 300 గ్రాములు. అదే దక్షిణామెరికా నుండి దిగుమతై వచ్చే అరటిపళ్ళు ద్వారా 480 gm. చివరకు ఒక కిలో beef ఉత్పత్తిలో 13 కిలోలు. మీరు తినేది, ఆ తినే వస్తువు ఎంత దూరంనుండి, ఏ మార్గం ద్వారా వినియోగదారుకు చేరుతుందనేది కూడా చాలా ముఖ్యం.
మరో ఉదాహరణ, ముఖ్యంగా Californian, Chile, South African వైను తయారీదారులు చెప్పేది: మా వైను 4-8 వేల కి.మీ దూరం నుంచి వచ్చినా మీ పక్కనున్న ఇటలీ నుండి ట్రక్కులో వచ్చే వైను ద్వారా వెలువడే emissions ఎక్కువ అని. సారాంశమేమంటే - పాత గొప్ప అని విపరీత వాదనలకు పోకుండా. మనం పల్లెటూళ్ళలోపెరిగిన వాళ్ళం ఎలా బతికామో అలా బతకమని… అలా అని technology ద్వారా వచ్చిన సదుపాయాలకి దూరం కమ్మని కాదు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు.

Kastuti Muralikrishna (Bharath):
I know how serious a problem this is. Hence, I do what I can do within my capacities and capabilities. Through my writings, I try to reach out to people to explain environmental problems, reasons and remedies.
Through my stories, I bring to light stories of people who fight for these causes. At home too, though not specifically because of global warming, but because of love for trees, we are surrounded by lots and lots of trees. Once trees come to life, they bring in their own biological life with lots of insects creatures, birds, etc. So I believe that we should enjoy whatever is available to us as long as they are available, and not worry about future unnecessarily. Que sera sera - what ever will be, will be!

ప్రశాంతి (భారత్):
తెలుగులో ఈ బత్తీ బందు గురించి ఒక బ్లాగు మొదలు పెట్టి, దీన్ని గురించి మనమంతా ఆలోచించాలి అంటూ నడుం బిగించిన కార్య శీలి ప్రశాంతి.
I would like to share few thoughts. What are the things that we can do initially to change our life style? to be eco-friendly? Next, we can share the same with neighbours, colleagues and friends. If all of us do it, that is enough.


Use of CFL Bulbs, cloth bags, Copper glasses (రాగి చెంబులు, గ్లాసులు).
Have at least 5 plants
Campaign in our own apartments and colonies about these ideas.
Arrange a mela so that we can buy these goods at a discount rate. We can arrange this in our own communities.
Facilitate sessions in your work places.
Using Eco friendly visiting cards
Giving small plants as gifts

People living in apartments, see if at all they can make some arrangements for water storing and solar set up.

Those who are fitness conscious can ride a static cycle and generate electricity at home.

This kind of small changes that all of us can do in our homes will have immense impact.
There are businesses that sell these things .. eco-friendly items. We can bring them to our door step by arranging melas. It is a win-win situation for the sellers and for us as well. We can control global warming too. First we need to appeal to people with the ideas that affect them initially either saving cost or improving health.
We must practice and show the results to people, then they too will join.
Let this session be the first step in this regard, and by next session, we must be able to say that we did something.

There are people who can explain and help set up all these things. We should be determined to follow.
I request all the members in this chat session and Telugu bloggers everywhere to take a pledge to arrange a session in their respective colonies, or at least in their apartment complexes. I have been in touch with people who are working on Environmental Issues. They are ready to guide us. It is better to use cloth bags instead of paper bags for shopping.
Let all who participated in this session take vow to practice these ideas, and if possible, volunteer to arrange a session in your respective colonies. That would be great. Govt. also is showing interest.
This kind of support from bloggers is Wonderful.

Dr. Pavan (Bharath):
Computer Printers: paper saving + ink catridge saving = environmental saving, Use draft setting whenever possible

Some tips for saving paper
How to reduce the number of dirty utensils during cooking? We need extensive research on this topic. This is where kitchen management can help. There is one method, which I immediately thought of. While living in Ahmedabad, I used to have Id dinner with a large Muslim family. Thick rotis in one huge plate and curry in a huge vessel. The 15-odd members at the dinner tore the rotis into small bits, dipped them into the curry and ate. Deliberately or otherwise, very few utensils were soiled and the clean up job minimised. This idea was mentioned in THE HINDU
COMPUTER screen lo wallpapers white /black and no extra themes.
Switch off bluetooth, extra themes in mobile phone.
mobile chragers – Remove the charger from the plug socket once charging is done.
If your bank allows internet banking, stop the paper statements. Also minimize the ATM transaction receipts.
Turn off your vehicle at red lights.
Keep the vehicle serviced regularly and use correct recommended lube product, to keep the vehicle in most efficient running condition.
Things like TV, Stereo, DVD Player, etc – switch them off rather than leave them in standby mode.
Don’t overload the fridge. Don’t keep lots of drinking water in the fridge. Never keep hot or warm food in the fridge. Place it inside only after it reaches room temperature.
At least weekly once, use less water for shower/bath, than usual.
Buy intelligently - One bottle of 1.5L requires less energy and produces less waste than three bottles of 0.5L.
Boil only the amount of water you need. Every cup you boil represents 25 cups of CO2 released.

నల్లమోతు శ్రీధర్ (భారత్):కంప్యూటర్ ఎరాలో దీని గురించి ప్రచురించాను.. కొంతమంది నుండి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది తాము ఫాలో అవుతామని, ఫోన్లు మెయిల్స్ ద్వారా. .జూన్ మేగజైన్ లో quarter page మాత్రమే రాయగలిగాను. ప్రస్తుతం రేపటి ఈవెంట్ కి ఇక వీలుపడదు. తర్వాత మళ్లీ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే మరింత వివరంగా రాయగలుగుతాను.

Ateeq (Bharath):
All of the points from Pavan and also the earlier ones are very good and a nice start. Its time to do, and we have to do it because we don’t have any other option left. Its not only our life but also about our future generations. The next generation needs a space, a place where they have something good to tell about us. Avoid plastics as much as possible in any manner, be it disposables, and be it carry bags. I’m doing my bit and also avoiding plastic bags, disposable things at large. I’m avoiding printing to the extent possible. Just when absolutely necessary for hard copies, then only I print.
I have got a good knowledge of what to do and what not to today. I will start something positively and in good direction. I hope to bring some more and start something with u peoples help.


*** Jai Hind! Batti Bandh!! ***

బత్తీబంద్ చర్చా నివేదిక - 2

నివేదిక మొదటి భాగం

తరువాత వ్యక్తిగతంగా చేయగలిగిన, చేయాల్సిన పనుల గురించి చర్చ జరిగింది.
Ravi Shanker (Bharath):
Avoid using plastic
Using fossil fuels as little as possible. (now we are bound to reduce .. due to increase in petrol prices )
There is no confusion here. Change should come both ways. If more awareness grows among public, about environment, government initiatives will be taken.
Moreover, if the awareness increases, market will be established for them, for e.g. CFL bulbs.

సూర్యుడు (Bharath):
We are screening this documentary film "An Inconvenient Truth" in our company every day for one week to create the awareness. Karnataka govt encourages using CFL bulbs by giving some discount on the electric bill every month of the house is completely CFL :). I don't understand why there is not enough push on the solar power side. I will make sure all the monitors were switched off, at least in our project, before leaving for the day and most of our team members do it voluntarily. Karnataka government also gives discounts (10%) in electricity bill if you install a solar geyser (water heater). In Bangalore many traffic lights are solar powered.


స్నేహ (అమెరికా):
1. We don't use ac.
2. We buy locally grown food.
3. We stopped wasting food.
4. We separate recycle materials from trash.
5. We don't overload refrigirator. Cooked foods are consumed on the same day - no more keeping in the fridge.

ఇంట్లో విద్యుత్ వాడకం, ముఖ్యంగా ఫ్రిజ్జు, ఏసీ .. ఇలాంటీవి తగ్గిచడంతో డైరెక్టుగా డబ్బుల్లో అది ప్రతిఫలిస్తుంది. అటు మన భూమి కి మన పర్సుకీ రెండిటికి మంచిదని కొత్తపాళి చెప్పారు.

ప్రసాద్ చరసాల (అమెరికా):
వీలయినంత energy ఆదా చేయండి. అది విధ్యుత్తు కావచ్చు. పెట్రోల్ కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు. పునరుత్పత్తి కాని, కాలేని వనరుల వినియోగాన్ని కనీస స్థాయికి తగ్గించండి. పునరుత్పత్తికి వీలయ్యే ప్రతి వస్తువునీ చెత్తలో పడెయ్యకుండా చూడండి.
నేను పాటిస్తున్నవి ఇవీ.
మా యింటికి సౌరశక్తిని పెట్టించే ఆలోచనలో వున్నా. కానీ ఖర్చు చాలా అయ్యేట్లుంది.
మా ఆఫీసులో ప్రతి ప్రిటుకీ ప్రింటు చేసిన వాడి ఐడీతో ఒక హెడర్ పేజీ ప్రింటవుతుంది. నేను వాటిని పడేయకుండా దాస్తున్నా. మా అమ్మాయికి బొమ్మలేసుకోవడానికి ఇవ్వచ్చని. AC ని 75 డిగ్రీలో సెట్ చేశా. వేడి నీళ్ళను కూడా Medium heatకు సెట్ చేశా.
ఇక మా ఆవిడ చాలా energy సేవర్. ఆమె ముందు నేను బలాదూర్. ఆమెది బిల్లు సేవింగు. నాది ఎనెర్జీ సేవింగు. వున్న రూములో తప్ప అన్ని చోట్లా లైట్లు బంద్. నేను ఇంట్లో లేకుంటే AC మొత్తానికే ఆపేస్తుంది. వ్యానుకు బదులు కారే వాడుతుంది. లానుకు నీళ్ళు పట్టే సమయం వచ్చినా వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు .

కొత్తపా ళీ (అమెరికా):
మేము ఇంట్లో బల్బులన్నీ CFL కి మార్చాము పోయినేడాది.
The second thing I did - plugged all the exterior leaks in the house, so that heat does not leak in winter.
కారులో ఎక్కడికన్నా బయల్దేరే ముందు ఆ ట్రిప్పు నిజంగా అవసరమా అని ప్రశ్నించుకుంటున్నా.
ఆ వెళ్ళే వేపు ఇంకేవన్నా రెండు మూడు పనులు చక్కబెట్టుకు రావచ్చా అని చూస్తున్నా.
నేను మరీ అఫీషియల్ పేపర్లు కానిదేదైనా, పేజికి రెండు వేపులా ప్రింట్ చేస్తాను. ఒకేళ ఒక వేపే ప్రింట్ చేస్తే, ఆ కాయితాల్ని దాస్తాను, దాని వెనకాల రాసుకోడానికి. నేను రాసిన కథలన్నీ అలా ఒకేపు రాసినవే.

చక్రవర్తి (భారత్):

బత్తీ బందు విషయం గురించి నేను అతిగా పాటించే ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే .. అవసరం లేని చోట అస్సలు విద్యుత్ ఉపయోగించ కూడదు. అది ఇల్లైనా .. కార్యాలయమైనా. ఇంట్లోనైతే నేను బిల్లు కడతా. కార్యాలయమైతే నేను కట్టను కదా అన్న భావన కాదు ముఖ్యం. ఎంత తక్కువ ఉపయోగించుకున్నాం అనేదే. రెండవది, వీలైనంత వరకూ ఇంట్లోకి బయట గాలి వచ్చేటట్టు చూసుకుంటా. దీని ద్వారా ఫాన్ పూర్తిగా కట్.
ఇక లైట్ల విషయానికొస్తే .. ఒక్క బెడ్ లాంప్ తప్ప .. మిగిలిన అన్ని చోట్లా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే వేసుకోవడం.
ఇలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు మీకు కలిగే మొదటి ఆటంకం మన ఇంటి వాళ్ళే. వాళ్ళని కనుక కూడగట్టుకున్నామంటే .. ఏదీ అసాధ్యం కాదు. నా ఆఖరి మాట .. ప్లాస్టిక్ సంచులు మానేయ్యండి. కావాలంటే గుడ్డ సంచీ నేను మీకు ఉచితంగా ఇస్తా.

జ్యోతి (భారత్):
నేను అవసరమున్నంతే వండుతాను. ఎక్కడ అవసరముంటే అక్కడే లైట్లు వేస్తాను. ఎక్కువగా , కిటికీలు, తలుపులు తీసి పెడతా గాలి కోసం (మెయిన్ డోర్ కాదు). ఇక నో లిఫ్ట్, ఎక్కువగా బస్ ప్రయాణం. ఎండాకాలంలో ఐతే పది గంటలకే అన్ని తలుపులు మూసి, కిటికీలకు పరదాలు కడతాను చల్లగా ఉండడానికి. కూలర్ వేసే పనిలేకుండా. ఇక నో ఏసి (కొనే ప్రసక్తి లేదు కూడా). రాత్రిళ్ళు మాత్రమే వాడే కూలర్లలో వట్టివేళ్ళ ఫిల్టర్స్ పెడతాం. కూలర్స్ కి అవే పెడతాము .

కొండవీటి సత్యవతి (భారత్):
మా ఇంట్లో గ్యాస్ 2 నెలలు వస్తుంది. ఎర్ర బల్బులని పీకేసి తెల్ల బల్బులు పెట్టాం. మాది గవర్నమెంటు బంగలా కాబట్టి సెక్యూరిటీ లైట్స్ ఉంటాయి. వాటిని తీసెయ్యమని పోరుతున్నాను. సెక్యూరిటీ భంగం అని జడిపిస్తారు. రాత్రి అంతా ఉంచకుండా పదింటికి ఆర్పించేస్తాను. ప్రయాణాలకి ఎక్కువగా మెట్రో (MMTS) ఉపయోగిస్తాను. మెట్రో రెయిల్లో ప్రయాణం హాయిగా ఉంటుంది.

వాడవల్లి నాగమురళి (ఇంగ్లండు):
ఇక్కడ అవగాహన కొంచం ఎక్కువే.ప్రభుత్వం వాళ్ళు కూడా కొంచం దృఢంగానే వ్యవహరిస్తున్నారు. పెద్ద కార్లు, ఎక్కువ కాలుష్యం చేసే వాహనాలకి టాక్సు ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే వస్తువులు రీసైకిల్ చెయ్యడానికి కూడా వేర్వేరు బిన్సు ఉపయోగించాలి అని కౌన్సిలు వాళ్ళు గట్టిగా రూల్సు పాస్ చెయ్యబోతున్నారు.
Many of the banks are making the recycle bins compulsory. They are not letting people to print unnecessarily or dispose items everywhere.
I hear from friends that environmental awareness is more in Europe than in US. That surprised me a bit.

Personally, I have done a few changes in life style in recent past.
1. We are religiously putting all plastic bottles etc in recycle bins.
2. Regarding Electricity usage also, we are religiously putting lights off and switching computers etc. off if not necessary.
3. I have been making sure that I switch off my computer every day in the office, and also switch off the monitors of my colleagues when I leave work.
4. When we do weekend shopping, we have started using a shopping trolley to minimize plastic bags use.
5. We always use public transport.
6. I have informed my family in India about batti bandh.

నివేదిక మూడవ (చివరి) భాగం

బత్తీబంద్ చర్చా నివేదిక - 1

జూన్ 15 వ తేదీన హైదరాబాద్ నగరంలో బత్తీ బంద్ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన విషయం మీకు తెలిసినదే. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించ్కుని కూడలిలో పది మందిమీ చేరి చర్చించుకుంటే బావుంటుందని మిత్రులు సూచిస్తే మంచి అవిడియా అనిపించింది. ఈ సమావేశం శనివారం జూన్ 7వ తారీకున భారత్ సమయం సాయంత్రం 7 నించీ 10 దాకా జరిగింది. వివిధ దేశాలనించి పలువురు బ్లాగర్లు, బ్లాగు పాఠకులు, ప్రోత్సాహకులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

ఎన్నో ఆసక్తి కరమైన విషయాలు చెప్పిన మిత్రులు పరుచూరి శ్రీనివాస్ కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. బ్లాగుల్లో బత్తీబంద్ వొరవడి సృష్టించి, సహజ బద్ధకస్తుడినైన నాకు కూడా మొమెంటం పుట్టించిన ప్రశాంతికీ ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి సమావేశాలు జరగడానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ చాట్ సృష్టించి నిర్వహిస్తున్న కూడలి అధినేత వీవెన్ కి మరోమారు జేజేలు. నివేదిక తయారీలో అడగంగానే సహాయం అందించిన కొత్త మిత్రులు శ్రీమతి స్నేహ కి కూడా జేజేలు.

కొన్ని గమనికలు
మాట్లాడదామని వచ్చి, అవకాశం రాకనో, ఇంటర్నెట్ సమస్య వల్లనో, లేక తమ దేశంలో కాలాతీతం అవడం వల్లనో మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయిన సభ్యుల నించి క్షమాపణ వేడుతున్నాను. మీకు బ్లాగులుంటే అందులో మీరు చెప్ప దల్చుకున్న విషయాలు రాయమని కోరుతున్నాను. బ్లాగు లేకపోతే, నాకో మెయిలు పంపితే, మీ ఆలోచనల్ని బత్తీబంద్ బ్లాగులో ప్రచురిస్తాను.
సభ్యులు చెప్పిన ముఖ్య విషయాలు, సాధ్యమైనంత వరకూ సంపూర్ణంగా, అర్ధవంతంగా ఈ నివేదికలో ప్రచురించడానికి ప్రయత్నించాను. ఎక్కడైనా పొరబాటున మీ మాటలు తారుమారు ఐటే ముందుగానే క్షమాపణ కోరుతున్నాను.
చివరిగా పాఠకులకి ఒక విజ్ఞప్తి. సుమారు మూడు గంట్ల సేపు పలువురు చెప్పిన విషయాల సారం కావడం వలన ఈ నివేదిక బాగా పొడుగ్గానే ఉంది. ఐనా కాస్త ఓపికా, తీరికా చేసుకుని ఆసాంతం చదవండి. ఇందులో విషయాలు ఏమాత్రమైనా మీ ఆస్కతిని రేపెట్టితే, వాటిని గురించి ఆలోచించండి, మిత్రులతో మాట్లాడండి, ఆచరణలో పెట్టండి.
అన్నిటికంటే ముఖ్యం .. జూన్ 15 రాత్రి 7.30 నించీ 8.30 దాకా .. బత్తీబంద్ .. మరిచిపోకండి!

చర్చలో పాల్గొన్నవారు: మేధ, సూర్యుడు, పవన్, జ్యోతి, వెంకట్, కొత్తపాళి, మహేష్, రవిశంకర్, రాజేంద్ర , ప్రసాద్, రాజశేఖరుడు, నల్లమోతు శ్రీధర్, CHS ప్రసాద్, స్నేహ, శ్రీకాంత్, చక్రవర్తి , కొండవీటి సత్యవతి, ప్రశాంతి, మంజుల, మాలతి, పరచూరి శ్రీనివాస్, రాణి, నాగ మురళి, క్రిష్ణ మోహన్, అతీఖ్, కస్తూరి మురళిక్రిష్ణ , కందర్ప కృష్ణమోహన్

సమస్యని పరిచయం చేస్తూ కొత్తపాళి global warming గురించి చెప్పారు.
భూతాపం అంటే మనం వుంటున్న వూరిలో వేసవి వేడి ఎక్కువ కావడం అని చాలా మంది అనుకుంటూన్నట్టు ఉన్నారు. మన ఊళ్ళో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం అనేది, చాలా localized phenomenon. చుట్టు పక్కల చెట్లు అంతరించడం, ఫేక్టరీలు ఎక్కువ కావడం, ఇత్యాది. ఈ పరిణామాల్ని స్థానిక చర్యలతో కొంత వరకూ అరికట్ట వచ్చు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనే సమస్య స్వరూపం వేరే. విపరీతమైన ఇంధన వాడకం వల వాతావరణంలో CO2 వంటి వాయువుల నిష్పత్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఇది మొదటి అడుగు. భూమి మీద పడిన సౌర శక్తి అనేక రకాలుగా మార్పు చెందుతుంది. ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల నిష్పత్తి పెరిగే కొద్దీ, సౌరశక్తి ఇదివరకటికంటే ఎక్కువగా వాతావరణంలో నిలవ ఉండటాం మొదలు పెడుతుంది. అందుకని భూమి మొత్తమీద వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ పోతుంటుండి.ఇది రెండో అడుగు. మూడో అడుగులో, ఈ పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత వల్ల ముఖ్యంగా రెండు పరిణామాలు జరుగుతాయి ..
1. ధ్రువాల దగ్గర మంచు టోపీ కరగటం, తద్వారా సముద్రపు తలం పైకి లేవటం
2. సముద్ర జలాలలోనూ, వాతావరణం (గాలి) లోనూ ఉష్ణోగ్రత పెరిగి, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా weather patternsలొ అనూహ్యమైన మార్పులు రావడం. అదీ స్థూలంగా భూతాపం పెరగడం యొక్క స్వరూపం.
If this trend continues the underlying platform that has been supporting human life style of 20th century will collapse.
Just one example, fish industry: A lot of commercial fishing depends on seasonal migration of various fish the migration gets disrupted and the fish food chain gets disrupted. Fish are in short supply. Immediate effect is seafood prices begin to sky rocket. Next effect is the millions of people who depend on fish industry for their livelihood will lose their livelihoods. They need to look for new jobs, new skills - increasing the pressure on the local economy .. so on and so forth.

భూతాపం వల్ల వచే సమస్యల గురించి ప్రసాద్ చెప్పారు. ఈ భూతాపం వల్ల వచ్చే సమస్యలు చాలా రకాలుగా వున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఋతువుల్లో తేడాల వల్ల దక్షణ అమెరికాకు వలస వచ్చే కొన్ని పక్షి జాతులకు వాటి వలస సమయంలో తిండి దొరకట్లేదట. దీనితో వాటి సంతానం తగ్గిపోయి క్రమేపీ అంతరించే ప్రమాదముందంటున్నారు.

"An Inconvenient Truth" అనే డాక్యుమెంటరీ సినిమాలో భూతాపం ఎలా పెరుగుతోందో చక్కగా వివరించారు అని ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు, నోబుల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత, ఆల్ గోర్ నిర్మించిన డాక్యుమెంటరీ ఇది. సుర్యుడు గారి office లో ఈ video రోజు screening చేస్తున్న విషయం చెప్పారు. ఇది చాల మంచి పని అని అందరు చెప్పారు. DVD వివరాలకు ఇక్కడ చూడండి.

నివేదిక రెండవ భాగం
నివేదిక మూడవ (చివరి) భాగం

Monday, June 9, 2008

మిత్ర లాభం

మన ఆలోచనలని, మనోభావాలని ప్రతిఫలించే మిత్రులని కలవడం ఎంతో ఉత్తేజం కలిగిస్తుంది. ఒట్టినే ప్రతిఫలించడమే కాక, పాత ఆలోచనల్ని ప్రశ్నించ గలవారూ, కొత్త ఆలోచనల్ని రగిలించగలవారూ కూడా అయితే .. మనసూ మెదడూ రెండూ ఆనందంతో తడిసి ముద్దవుతాయి, తృప్తిగా నిట్టూరుస్తాయి.

నిన్న అలాంటి భాగ్యం దొరికింది.

నెల్లుట్ల వేణుగోపాల్ నాకిదివరకు పరిచయమే. కాకపోతే అప్పుడు అది ముఖ పరిచయం మాత్రమే. సీనియర్ పాత్రికేయుడు, ఆంధ్ర ప్రదేష్ చారిత్రక, రాజకీయ, ఆర్ధిక విశేషాల పై సాధికారిక జ్నానం ఉన్నవాడు, సమకాలీన తెలుగు సృజనాత్మక సాహిత్యాన్ని సైద్ధాంతికంగా సానబెట్టి చూసే విమర్శకుడు, అనేక ప్రపంచ భాషలనించి కథల్నీ నవలల్నీ తెలుగులోకి తర్జుమా చేస్తున్న అనువాదకుడు, కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాజకీయ ఆర్ధిక మాస పత్రిక వీక్షణం కి ప్రధాన సంపాదకుడు.
తెలుగు బ్లాగ్లోకంలో కడలితరగ బ్లాగరిగా సుపరిచితుడు.
ఈయన బహు ముఖ ప్రజ్న నాకు గత మూడు నాలుగేళ్ళలోనే పరిచయమైంది. నిన్న మా డెట్రాయిట్ తెలుగు సాహితీ సమితి సమావేశానికి ఆయన ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసినప్పుడు, అనేక సాహిత్య సామాజిక అంశాలను గురించి ఆయనతో ముఖా ముఖీ చర్చించే అవకాశం కలిగింది. వేణు జీవిత భాగస్వామిని, డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం మేకర్, వనజ కూడా చర్చలో పాల్గొన్నారు.

సరే, వేణు ఐతే సమావేశానికి వస్తున్నారని ముందే తెలుసు. ఫలానా మనిషి వస్తాడని ముందు తెలియకుండా అకస్మాత్తుగా ఎదురైతే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది!
అలా కలిసిన మిత్రుడు, నేనెంతో అభిమానించే బ్లాగరుల్లో ఒకడు, జేప్స్ జయప్రకాష్. ఇక మీదట మా ఊరి పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఉంటున్నామని చెప్పారు. చాలా సంతోషం.జేపీకీ, అతని భాగస్వామిని చైతన్యకీ స్వాగతం.

Sunday, June 8, 2008

బెచ్చాలాట

Three Million Rupee Bet (story)
స్వర్గీయ ఆరుద్ర కథకి నా ఆంగ్లానువాదం