అమెరికా తెలుగు బ్లాగర్లందరికీ ఆహ్వానం

అమెరికాలో ఉంటూ తెలుగులో బ్లాగుతున్న మిత్రులందరికీ నా ప్రత్యేక ఆహ్వానం

మా డిట్రాయిట్ తెలుగు సాహితీ సమితి పదో పుట్టిన రోజు వేడుకల విషయం మొన్ననే చెప్పాను, చూసే ఉంటారు.

ఒక తెలుగు సాహిత్య వేదిక మీద తెలుగు బ్లాగు సాహిత్యానికి పెద్ద పీట వేసి, ఒక సెషను మొత్తం తెలుగు బ్లాగు బాగోగుల చర్చకి కేటాయించడం ఇదే మొదటి సారి.

తెలుగు సాహిత్య లోకంలో బ్లాగర్ల సత్తాని చాటి చెప్పేందుకు ఇది మహత్తర అవకాశం. ఇతర తెలుగు బ్లాగర్లని ముఖాముఖీ కలుసుకోవడం అరిసె మీద పంచదార అద్దినట్టు అనుకోండి. బ్లాగర్లే కాక దేశంలో పేరుమోసిన సాహితీవేత్తలెందర్నో కలుసుకోవచ్చు .. ఈ అనుభవానికి ఏం పోలిక చెప్పాలో నాకు అందట్లేదు .. అది అనుభవైక వేద్యం, మీకు చాలాకాలం గుర్తుండే అనుభవం అవుతుందని మాత్రం చెప్పగలను.

దేశం నలుమూలల నించీ డిట్రాయిట్ వచ్చేందుకు అనువైన విమాన సర్వీసులు ఉన్నై. ఇక్కడికి చేరాక, హోటాల్లో ఉండలేను అంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి, వసతి సదుపాయాల ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నై. సమావేశాలకి ప్రవేశ రుసుము కూడా ఏమీ లేదు.

ఇప్పుడే రిజిస్టరు చేసుకోండి.

తప్పకుండా రండి.

Comments

Naga said…
నేను రాకపోవచ్చు మాస్టారూ. నా తరపున ఒక ఉత్తరాన్ని ప్రచురిస్తాను, సమావేశంలో ఎవరైనా చదవండి.
cbrao said…
నేను వస్తున్నా.