హైదరాబాదు పుస్తకావిష్కరణ ఆహ్వానం

పేగుకాలిన వాసన
ఎ. ఎన్. జగన్నాథ శర్మ కథల సంపుటి
ఆవిష్కరణ సభ

ఫిబ్రవరి 22, 2010
సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు
పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
నాంపల్లి
హైదరాబాదు

ఆహ్వాన పత్రిక

Comments

Vasu said…
పుస్తకం పేరు మరీ రాగా , ఇంటెన్స్ గా ఉంది.
నేనూ అదే అనుకున్నా