ఆంధ్రజ్యోతిలో నా పుస్తకం సమీక్ష

Thank you, Venu Srikanth, for the JPG!

Comments

SRRao said…
కొత్తపాళీ గారూ !
అభినందనలు
Konatham Dileep said…
కొత్తపాళీ గారు,

అభినందనలు!
ఈ ఆంధ్రజ్యోతి లంకె కొన్ని రోజుల తరువాత పనిచేయకపోవచ్చు. కాపీ చేసి ఎక్కడైనా భద్రపరచండి.