ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం ముఖపత్ర వ్యాసం ఆస్ట్రేలియా తెలుగు బ్లాగర్ల నించి

ఆస్ట్రేలియాలో కొంతకాలంగా భారతీయ విద్యార్ధుల మీద జరుగుతున్న మూక దాడుల గురించి ఇద్దరు తెలుగు బ్లాగర్లు రాసిన వ్యాసాలు ఈ ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి ముఖపత్ర కథనంగా వెలువడినాయి.

అదలాగుండగా, ఇవ్వాళ్ళ (ఆదివారం) పొద్దున్న సుమారు తొందిన్నరకి యింటెనక పెరట్లోకి వెళ్తే పైన పశ్చిమాకాశంలో బహుళ పంచమి జ్యోత్స్న వెలతెలబోతూ కనబడింది. నేను భయపళ్ళేదనుకోండి. కానీ "ఆకాశపుటెడారిలో కాళ్ళుతెగిన ఒంటరి ఒంటెలాగుంది జాబిల్లి" .. ఇదిమాత్రం నిజం!
ఇదే జాబిల్లి నిండు పున్నమి నాడు వెండి పళ్ళెంలా మెరుస్తూ ప్రేమికులకి విరహాగ్నిని పెంపు చేస్తుంటాడంటే .. ఇవ్వాళ్ళ ఈ క్షణాన నమ్మడం కష్టమే! కాలమెంత చిత్రమైనది, ఎంత గొప్ప మార్పుని తెస్తుంది?

Comments

sunita said…
టెంప్లేటు బాగుంది.
మురళి said…
చదువుతానండి...
Anil Dasari said…
కొత్తగా మైక్రో బ్లాగింగా?
Anonymous said…
ముఖపత్ర కథనం కనిపించలేదు.
sunita - thank you.
murali - glad to see you back.
abrakadabra - I suppose you can say so. Basicaaly, decided not to wait till I had more material for a longer piece.
Harephala - the link is working.