డిట్రాయిట్ లో స్లం డాగ్ మిలియనీర్

అనేక అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన బహుమతుల్ని గెలుచుకోవడమే గాక విమర్శకుల, ప్రేక్షకుల మన్ననలు అందుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని డిట్రాయిట్ లో వెండి తెరపై చూడొచ్చు.

రాయల్ ఓక్ లోని మెయిన్ ఆర్ట్ థియేటర్లో డిసెంబరు 5 నించీ ఈ సినిమాని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

డిట్రాయిట్ పరిసర ప్రాంత నివాసులందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తాను.

నవతరంగం పేజీ

సినిమా గూడు

Comments

శ్రీ said…
తప్పకుండా చూస్తాం కొత్తపాళీ గారు.