సైకిలు దొంగ

సినిమా కళలో వాస్తవికత గురించి ఇదివరలో సెవెన్ సమురాయ్ సినిమా మీద రాసిన వ్యాస పరంపరలో కొంచెం చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. ముఖ్యంగా అర్ధం చేసుకో వలసింది, వాస్తవికత అంటే .. సినిమాలో చూపించిన విషయాలు నిజప్రపంచంలో జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా, కథ నమ్మేట్టుగా ఉందా, అని కాదు. కళలో వాస్తవికత అనేది ఒక దృక్పథం. కథలోని సంఘటనలని, పాత్రలని చూడ్డంలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని నిర్దేశించే ఒక దృక్పథం. అటువంటి వాస్తవిక దృక్పథానికి ఈ సినిమా పరాకాష్ఠ...

1948లో నిర్మితమైన ఈ ఇటాలియన్ సినిమా ప్రపంచమంతటా సినీ అభిమానుల, విమర్శకుల నీరాజనాలు అందుకుంది. పూర్తి వ్యాసం నవతరంగంలో.

Comments