మీ రామాయణం సృష్టించండి

ఇటీవల బ్లాగ్లోకంలో రామాయణం నేపథ్యంగా కొన్ని వాడి వేడి చర్చలు జరిగాయి. వాల్మీకి రామాయణం గురించి నాకు తెలియని చాలా వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది. రామాయణంలోని సన్నివేశాలు, పాత్రల గురించి మన బ్లాగ్ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు తెలుసుకునే అదృష్టం కూడా లభించింది.

ఇదంతా శ్రద్ధగా చదువుతుండగా నా మదిలో మెదిలిన ఒక ఆలోచన .. రామాయణం ఒక్క కథ కాదు. ఏకపక్షమైన కథ అంతకంటే కాదు. అనేక రామాయణాలు ఉన్నాయి. ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రామాయణాల్ని, "తమ" రామాయణాల్ని సృష్టించుకుంటూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మన మనసుల్ని కలవర పెట్టే సంఘటనలని ఈ ప్రజా రామాయణాల్లో ఎలా ఎదుర్కున్నారో తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంతుంది. ఈ జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళు Many Ramayanas (Ed. Pauala Richman) పుస్తకాన్ని చూడచ్చు. దీన్ని అమెజాన్ లో కొనుక్కోవచ్చు కూడా.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలో పిట్సబర్గు నగరంలో ఒక ప్రవాస భారతీయుడు ప్రారంభించిన వాణిజ్య సంస్థ, క్రీడన, బడి వయసు పిల్లల్ని తమ తమ రామాయణ గాధల్ని సృష్టించమని ఆహ్వానిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు ప్రకటించింది. వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్కండి.

ఇహ ఇప్పుడు చెప్పండి .. మీ రామాయణం ఏవిటి?

Comments

kottapALI gAru - A.K.RAmanujan gAri article cooDaMDi - 300 Ramayanas - I like it very much...

here is the link...

http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft3j49n8h7&chunk.id=d0e1254

On the same note, here is the link for Velcheru gari article/essay

http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft3j49n8h7&chunk.id=d0e7108&toc.depth=1&toc.id=d0e7108&brand=eschol

Just wonderful....

Vamsi
@ Vamsi - I have the book. Yes, I read them.
It'd be nice to know what you feel is wonderful about them.
Unknown said…
కొత్తపాళిగారు,

గతంలో మీరు పెట్టిన కథల పోటీ గడువు తీరిపోయింది కాబట్టి తర్వాతి కధాంశం ఈ రామాయణమే కావాలని ఒక వుచిత సలహా.. ఏమంటారు..??
@సత్యప్రసాద్ .. నిజమే, ఆ పోటి ఫలితాన్ని ప్రచురించాల్సిన అవసరం గుర్తు చేశారు. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ చెప్పిన పోటీ వారెవరిదో వ్యాపార సంస్థ వారిది. వారితో నేను తూగలేను. నేను పెట్టే కథల పోటీలకి నేనే విషయాలు వెతుక్కుంటాను. ఇక రామాయణాలంటారా, వారి వారి మనోధర్మాల్ని బట్టి జనాలు వాళ్ళే రాసుకుంటారు.
Anonymous said…
బావుంది. మంచి info..తెలుగులో అయితే, "రాముడికి సీత ఏమవుతుంది?" అన్న పుస్తకంలో ఆరుద్ర అనేక రామాయణాలను ప్రస్తావించారు...ప్రాకృత వాఙ్ఞ్మయంలో రామకథ - తిరుమల రామచంద్ర ..ఇది కూడా బాగా హాయిగా చదివించే పుస్తకం.